FilmTec™Hypershell™反渗透和纳滤8”元素

 
 
 

FilmTec™Hypershell™nf245 - 8038 ff

 
 
 

FilmTec™Hypershell™NF245-8038-FF元素包含一个改进的纳滤膜片,拒绝分子量超过300 amu的有机物, 通过一价盐. 它的设计可以承受严格的加工应用和条件, 尽量减少死流区和元件旁路.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

使用

 
 
 

优势

 
 
 
 
 
 
 
 
 

产品类别

 
 
 

FilmTec™Hypershell™反渗透和纳滤8”元素

 
 
 

FilmTec™Hypershell™反渗透和纳滤8”元件是食品和乳制品加工的理想选择,并结合坚固的RO和NF膜片, 精密自动化零件轧制, 和加工, 聚丙烯硬外壳成为最先进的设计,减少沟道和防止过早的元件失效. 坚固的外壳易于操作, 能够更安全、更快地加载和删除系统中的元素. 改进的流体力学(超过网格包裹)导致节能和更有效的处理和清洁.

 
 
 
友情链接: 1 2