BETAPRIME™

 
 
 

BETAPRIME™玻璃 & 身体引物

作为BETASEAL™玻璃粘接系统的一部分, BETAPRIME™玻璃和车身底漆可促进车身的附着力,并抑制小划痕和划痕的锈蚀. 它们还简化了玻璃安装的结构粘接和密封.

BETAPRIME™引物有多种配方,对特定应用具有最佳效益, 满足所有OEM要求, 并可在全球OEM和售后市场客户. 

 

使用

  • 静止的汽车玻璃
  • 全景的屋顶
  • 提升式门
  • 写标题的结合
 
 
 

优势

卓越的紫外稳定性图标

优秀的紫外线稳定

简化表面激活图标

简化了表面活化

更快的底漆/胶粘剂链接图标

更快的底漆/胶粘剂连接

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

我们能帮你什么吗?

 
 
 
友情链接: 1 2